quang-da-xpander XE GIÁ RẺ

  TT NAM PHƯỚC- TT. ĐÀ NẴNG VÀ NGƯỢC LẠI 60.000đ Đặt vé
  D. TRUNG, D. SƠN. D. TRINH, DUY PHƯỚC - TT. ĐÀ NẴNG VÀ NGƯỢC LẠI 60.000đ Đặt vé
  DUY THÀNH - DUY VINH - TT.ĐÀ NẴNG VÀ NGƯỢC LẠI 80.000đ Đặt vé
  PHÚ ĐA, THU BỒN - TT. ĐÀ NẴNG VÀ NGƯỢC LẠI 80.000đ Đặt vé
  DUY CHÂU, GIAO THỦY - TT. ĐÀ NẴNG VÀ NGƯỢC LẠI 80.000đ Đặt vé
  ÁI NGHĨA - TT. ĐÀ NẴNG VÀ NGƯỢC LẠI 80.000đ Đặt vé
 ※ Giá đã bao gồm phí đường bộ. Riêng sân bay, bến tàu, phụ thu 20.000đ/lượt/khách
Các quận NGŨ HÀNH SƠN, SƠN TRÀ, LINH CHIỂU, HÒA KHÁNH phụ thu 20.000đ/lượt/khách
ĐẶC BIỆT: Không phụ thu đối với khách hàng là bệnh nhân đi khám chữa bệnh tại các:
Bệnh viện UNG BƯỚU, Bệnh viện 600 GIƯỜNG, Bệnh viện TÂM THẦN!!!

quang-da-xpander BAO XE

XE 4 CHỖ  DUY XUYÊN - TT. ĐÀ NẴNG VÀ NGƯỢC LẠI 400.000đ Đặt xe
 ÁI NGHĨA - TT. ĐÀ NẴNG VÀ NGƯỢC LẠI
XE 7 CHỖ  DUY XUYÊN - TT. ĐÀ NẴNG VÀ NGƯỢC LẠI 450.000đ Đặt xe
 ÁI NGHĨA - TT. ĐÀ NẴNG VÀ NGƯỢC LẠI
XE 16 CHỖ  DUY XUYÊN - TT. ĐÀ NẴNG VÀ NGƯỢC LẠI 600.000đ Đặt xe
 ÁI NGHĨA - TT. ĐÀ NẴNG VÀ NGƯỢC LẠI
Giá đã bao gồm phí đường bộ. Riêng sân bay, bến tàu, phụ thu 20.000đ/lượt